موفقیت ارزشمند دانش آموزان نخبه سلام تجریش در المپیاد نجوم و المپیاد ریاضی

 موفقیت ارزشمند دانش آموزان نخبه سلام تجریش در المپیاد نجوم و المپیاد ریاضی

 

آقایان حامی محرابی ( المپیاد ریاضی ) 

و محمد علی یزدی مقدم ( المپیاد نجوم )

 

در مرحله دوم المپیاد کشوری را به این عزیزان ، 

خانواده محترمشان و خانواده بزرگ سلام 

تبریک عرض می نمائیم. 

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود درباره این مطلب وارد شوید

ورود به سامانه