کسب مدال جهانی المپیاد فیزیک - سوئیس 2016 - سلام دیباجی

کسب مدال جهانی المپیاد فیزیک - سوئیس  2016 - سلام دیباجی 

توسط دانش آموز فرهیخته

 

امیر رضا نگاری

 

را به خانواده بزرگ سلام تبریک عرض می نمائیم. 

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود درباره این مطلب وارد شوید

ورود به سامانه